Informácie o kurze

Neurónové siete
(NN1)

Kurz je zameraný na získanie vedomostí z oblasti neuronových sieti