Informácie o kurze

Vzdialené ovládanie robotov LEGO NXT
(Lego)

Ovládanie robotov cez Bluetooth