Informácie o kurze

Fuzzy logika pre začiatočníkov
(fuzzy-Z)

Základná informácia o spracovaní ľudských znalostí a práci s neurčitosťou