Informácie o kurze

Fuzzy logika pre pokročilých
(fuzzy-P)

Základy teórie fuzzy množín a ich využitie v praxi