Informácie o kurze

Evolučné algoritmy
(EA01)

Tento kurz poskytuje základné informácie o prirodzenej a simulovanej evolúcii, popisuje matematický aparát potrebný k simulácii evolúcie a uvádza priklady použitia.