Informácie o kurze

Fuzzy rozhodovanie
(FR)

Podklady pre cvičenia z predmetu Fuzzy rozhodovanie.