Informácie o kurze

Základy programovania robota NAO v Choregraphe
(ZPR_NAO)

Choregraphe je viacplatformový program využívajúci vizuálne programovanie určený na ovládanie robota Nao.