Informácie o kurze

Podpora výuky neurónových sietí
(PVNS)

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz