Informácie o kurze

Neurónové siete - Inžiniersky prístup
(NN2)

Neurónové siete - Inžiniersky prístup