Informácie o kurze

Umelý život
(ALIFE01)

V tomto kurze sa oboznámite so základnými princípmi vednej oblasti zaoberajúcej sa modelovaním živých systémov.