Informácie o kurze

Inšpiračné témy - o čom je UI ?
(Testy)

Otestujte sa!