Informácie o kurze

Základy programovania LEGO NXT
(Programovanie)

Spoznaj bližšie počítač